Sprawy cywilno gospodarcze

Nasza kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu wszelkich postępowań związanych z działalności podmiotów gospodarczych, w tym szczególności dochodzeniu roszczeń sądowych, a także prowadzeniu na rzecz Klientów postępowań przez Wydziałami Gospodarczymi Krajowego Rejestru Sądowego.

Nadto, zdobyte doświadczenie pozwala Nam na prowadzenie także spraw w imieniu i na rzecz osób fizycznych dotyczące szeroko rozumianych spraw cywilnych, m. im. spraw dotyczących :

  • dochodzenia roszczeń z OC sprawców wypadków komunikacyjnych
  • wynagrodzenia za bezumowne korzystanie ze służebności przesyłu oraz ustanowienia za wynagrodzeniem służebności przesyłu
  • zasiedzenia nieruchomości oraz zniesienia współwłasności
  • roszczeń negatoryjnych i posesoryjnych
  • działu spadku i dochodzenia roszczeń z tytułu zachowku
  • ochrony dóbr osobistych

Kancelaria prowadzi także sprawy w zakresie prawa pracy oraz różnego rodzaju spraw rodzinnych. Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami polubownymi, jak i również zapewniamy doradztwo w zakresie rozwiązywania bieżących problemów (opinie prawne, kontrakty, negocjacje).

(+48) 795 364 318kontakt@adwokatwrzeszcz.pl