Ochrona danych osobowych i prawa autorskie

Ochrona danych osobowych

Kancelaria Jakuba Józefczyka w ramach usług związanych ze stosowaniem ustawy o ochronie danych osobowych świadczy usługi:

Audytowe

Nasza Kancelaria z racji bogatego doświadczenia w obsłudze znanych przedsiębiorstw, a także jednostek samorządu terytorialnego prowadzi audyty w zakresie ochrony danych osobowych pozwalające stwierdzić zgodność prowadzonej działalności, w tym realizowanych procesów biznesowych z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Rezultatem działań audytowych jest przygotowanie raportu zawierającego informacje o zaistniałych uchybieniach oraz zalecenia naprawcze.

Outsourcingowe

Pełnienie przez Adwokata Jakuba Józefczyka funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji, w podmiotach m. in. z branży finansowej, leczniczej, telekomunikacyjnej, oświatowej pozwoliło Naszej kancelarii wypracować system skutecznego, stałego doradztwa w zakresie ochrony danych osobowych. Jednocześnie informujemy, że Kancelaria podjęła stałą współpracę ze specjalistami świadczącymi usługi Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Szkoleniowe

Na potrzeby Naszych klientów jesteśmy wstanie zapewnić zarówno dla Zarządu Spółki jaki i jej pracowników odpowiednie usługi szkoleniowe w zakresie ochrony danych osobowych. Nadto, w sytuacji, gdy Spółka zdecyduje się na wytypowanie osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji z własnych zasobów personalnych to również oferujemy usługi szkoleniowe dla tych osób.

Przygotowania dokumentacji wymaganej przez prawo

W tym Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi, umów powierzenia do przetwarzania danych osobowych.

 

Prawo Autorskie

Obsługa znanej Warszawskiej wytwórni muzycznej pozwoliła pracownikom Naszej Kancelarii na zdobycie kompletną wiedzy w zakresie stosowania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności sspecjalizujemy się w ochronie praw autorskich majątkowych Klientów, w tym w szczególności dochodzeniu roszczeń wynikających z naruszenia praw autorskich oraz zwalczaniu na drodze karnej wszelkich form niedozwolonego przez prawo ingerowania w prawa autorskie Klientów. Nadto, Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w negocjowaniu i redagowaniu zapisów umów zawierających elementy prawa autorskiego, m. in. umów przeniesienia praw autorskich majątkowych, zbycia praw zależnych, umów licencyjnych wyłącznych i niewyłącznych.

(+48) 795 364 318kontakt@adwokatwrzeszcz.pl